Upravljanje ljudskim resursima

Preduzetničke aktivnosti, odgovornost i karakter – uvereni smo da svaki zaposleni to može pokazati u svojoj ulozi i da je upravo to ono što nas izdvaja.
 

Profesionalne odgovornosti – dodatne prednosti za kompaniju i ljude 

Bez svakodnevnog učinka naših zaposlenih, njihovih ideja i posvećenosti, naša kompanija ne bi mogla da ostvari bilo kakav ekonomski uspeh. Međutim, osim uspeha kao ekonomske varijable, rad u našoj kompaniji takođe treba imati smisla za pojedince, treba omogućiti samoafirmisanje i zadovoljstvo u kontaktu sa drugima, kao i mogućnosti za lični razvoj. Naš prioritet je osmišljavanje profesionalnih aktivnosti koje to nude.
 

Strukturni i okvirni uslovi za postizanje zajedničkih ciljeva

Od planiranja i sprovođenja obuke i edukacija prilagođenih zahtevima, preko sigurnog radnog mesta i zdravstvene zaštite, do osmišljavanja programa i kulture koji čine kompaniju poželjnim poslodavcem u celini.
Ljudski resursi će dati podsticaj za ove zadatke, ali na kraju, to je uvek rezultat pozitivne interakcije između svih zaposlenih i menadžmenta.
 

Contact
Maria Madl Rukovodilac ljudskih resursa Am Heumarkt 101030 Beč, Austria
+43 1 71147-239
+43 1 71147-241
Send e-mail
Print article/page