Pišelsdorf

Mesto distribucije Pišelsdorf, koje je počelo s radom 2008. godine, je najveće od četiri lokacije DONAUCHEM-a i opremljeno je najsavremenijom tehnologijom. Nalazi se u industrijskoj zoni DonauChemie blizu Tulina, oko 50 km severozapadno od Beča i dobro je povezano: ima svoju internu železnicu dugu oko 20 km, koja se nalazi na udaljenosti od oko 10 km od autoputa S5. Ima i svoju luku.

Ovde se najviše radi sa neorganskim proizvodima kao što su hlorisani ugljovodonici. Osim velikog prostora za skladištenje sa više od 7.000 mesta za transportne stalaže i rezervoara za najčešće tečne proizvode, ovde su i najsavremeniji sistemi za proizvodnju i punjenje koji se stalno unapređuju kako bi zadovoljili sve veće zahteve naših partnera.Naše odeljenje za razvoj je stručno u oblasti hemikalija i razvija i predlaže prilagođena rešenja u saradnji sa našim partnerima.

Ova lokacija je dobila sertifikat u skladu sa ISO 9001/2008, kao i HACCP.

Odštampaj članak/stranu