Filter sa aktivnim ugljenikom & tehnologije

DONAUCHEM nudi širok spektar aktivnosti, snabdevanja i usluga u vezi sa aktivnim ugljenikom, kao i filterima sa tehnologijom nepomičnog sloja za prečišćavanje gasa, vazduha i vode, oslanjajući se na portfolio svojih sestrinskih kompanija u Donau Chemie poslovnoj jedinici Donau Carbon, odnosno Donau Carbon GmbH, Nemačka i proizvodne aktivnosti na lokaciji Pišelsdorf (Pischelsdorf), Austrija.
 

Proizvodnja

U svojim objektima u Frankfurtu / Nemačkoj i Pišelsdorfu (Pischelsdorf)/ Austriji, naša sestrinska kompanija, Donau Carbon GmbH, proizvodi aktivni ugalj specijalnog stepena i mešane absorbente i ponovo aktivira potrošeni ugalj.
 

Snabdevanje

Sektor trgovine u Donau Carbon GmbH na svetskom nivou snabdeva tržište sa više od 100 različitih vrsta aktivnog uglja, drugih absorbenata i mešavina za prečišćavanje vode i otpadnih voda, za prečišćavanje vazduha i otpadnih gasova, za tretman tečnosti i za posebnu primenu kao što je filtracija vazduha u kabini, filteri za cigarete, katalizatori i drugi.
 

Servis

Raspon usluga Donau Carbon GmbH pokriva prodaju/iznajmljivanje mobilnih absorber jedinica za različite primene u različitim veličinama, punjenje, pražnjenje i prosejavanje aktivnog uglja, omogućavajući mobilne pilot jedinice, uključujući podršku. Konsultacije u tehnologiji primene, kao i razvoj i analiza u našim vlastitim laboratorijama suštinski su deo naše usluge. . 
Kontakt
Donauchem d.o.o. Beograd Bulevar Mihaila Pupina 10 Z / poslovni prostor 31 PP11070 Novi Beograd, Srbija
+ 381 11 4007 302
Pošalji e-mail
Odštampaj članak/stranu